Pinoy Driver Menu

Kung paparada sa pataas na kalsada, dapat mong pihitin ang gulong paharap sa: Kung paparada sa pataas na kalsada, dapat mong pihitin ang gulong paharap sa:

  • A. gilid ng kalye

  • B. kabilang bahagi ng kalye

  • C. gitna ng kalye

  •  
    The correct answer is A
     
    Kung walang kurbada, palaging itapat ang gulong sa papalabas ng kalsada kung magpaparada sa pataas ng kalsada.