Pinoy Driver Menu

Gawin ito kapag ikaw ay paparada: Gawin ito kapag ikaw ay paparada:

  • A. ilipat ang gear sa neutral

  • B. patayin ang makina at hatakin ang handbrake

  • C. isara ang mga bintana

  •  
    The correct answer is B
     
    Kung ikaw ay paparada ay siguraduhin na patayin ang iyong makina at hilahin ang handbrake.