Pinoy Driver Menu

Saang lugar hindi maaaring pumarada? Saang lugar hindi maaaring pumarada?

  • A. Sa lugar na tawiran ng tao

  • B. Sa nakatakdang paradahan

  • C. Sa isang patunguhang lugar

  •  
    The correct answer is A
     
    Maraming lugar kung saan pwedeng pumarada, at ang lugar na tawiran ay hindi isa dito. Laging panatilihing bukas ang mga lugar tawiran.