Pinoy Driver Menu

Alin sa mga hakbang ang hindi tama kapag ikaw ay liliko pakanan? Alin sa mga hakbang ang hindi tama kapag ikaw ay liliko pakanan?

  • A. Huminto sa lugar tawiran

  • B. Sumenyas 30 metro bago ka lumiko

  • C. Tignan mo ang mga tatawid sa kalye na lilikuan mo

  •  
    The correct answer is A
     
    Kailanman ay hindi ka dapat magparada sa lugar tawiran. Kung kailangan mong lumiko pakanan mula sa isang interseksyon na may lugar tawiran, pilitin mo na hindi huminto sa ibabaw nito.