Pinoy Driver Menu

Ipinagbabawal ang paglusot (overtaking) sa paanan ng tulay sapagkat: Ipinagbabawal ang paglusot (overtaking) sa paanan ng tulay sapagkat:

  • A. makipot ang tulay

  • B. mapanganib at hindi nakikita ang sasakyang kasalubong

  • C. may mga tumatawid

  •  
    The correct answer is B
     
    Huwag lulusot sa paanan, at habang paahon sa tulay o "skyway" dahil hindi tanaw ang mga paparating na mga sasakyan.