Pinoy Driver Menu

Alin sa mga sumusunod ang dapat gawin ng isang drayber kung gusto nyang bumagal o huminto? Alin sa mga sumusunod ang dapat gawin ng isang drayber kung gusto nyang bumagal o huminto?

  • A. Nakatungo ang kaliwang braso sa bandang siko, at nakaturo ang kamay pataas

  • B. Nakaderetso ang kaliwang kamay at braso pahalang

  • C. Nakatungo ang kaliwang kamay pababa at nakaturo ang kamay sa lupa

  •  
    The correct answer is C
     
    Kung ang drayber sa iyong harapan ay itinuturo ang kanyang kaliwang kamay sa lupa, ito ay senyales na siya ay hihinto.