Pinoy Driver Menu

Ang busina ay ginagamit upang: Ang busina ay ginagamit upang:

  • A. makalikha ng ingay

  • B. iparinig na maganda ang tunog ng busina

  • C. makapagbigay babala ng kaligtasan o pag-iingat

  •  
    The correct answer is C
     
    Ang busina ay ginagamit para lamang sa makatuwiran na senyas trapiko na para sa kaligtasan.