Pinoy Driver Menu

Ang isang driver sa isang highwayay ay dapat magbigay daan sa: Ang isang driver sa isang highwayay ay dapat magbigay daan sa:

  • A. sa mga tumatawid

  • B. sa mga tumatawid dahil sa emergency

  • C. sa mga tumatawid sa lugar tawiran

  •  
    The correct answer is C
     
    Sa lugar tawiran, ang mga tumatawad ang may right of way.