Pinoy Driver Menu

Ang isang driver sa isang highwayay ay dapat magbigay daan sa: Ang isang driver sa isang highwayay ay dapat magbigay daan sa:

  • A. pulisya, bumbero, at ambulansya kapag ang mga nasabing sasakyan ay nasa opisyal na tungkulin

  • B. public utility vehicles

  • C. mga pulitiko kung sila ay nasa opisyal na tungkulin

  •  
    The correct answer is A
     
    Kapag nasa opisyal na tungkulin na malalaman mo dahil sa kanilang sirena, ang mga sasakyan na ito ay ang syang may right of way. Kaya dapat kang mag give way at huwag silang buntutan tulad ng ginagawa ng madaming drayber dito sa Pilipinas.