Pinoy Driver Menu

Ang isang sasakyan na bumabaybay sa highway ay dapat na magbigay daan sa: Ang isang sasakyan na bumabaybay sa highway ay dapat na magbigay daan sa:

  • A. lahat ng sasakyan na papalabas sa kalsada

  • B. mga tatawid na tao

  • C. mga sasakyan na paparating sa interseksyon mula sa kaliwa

  •  
    The correct answer is B
     
    Ang mga tao na tumatawid sa lugar tawiran ang silang may right-of-way. Gayunpaman, kung wala sila sa tamang tawiran karaniwan na pagbibigay galang ay ang paghinto upang sila ay patawirin muna.