Pinoy Driver Menu

Ang kailangang distansya sa pagitan ng sinusundang sasakyan ay: Ang kailangang distansya sa pagitan ng sinusundang sasakyan ay:

  • A. sinlaki ng sukat ng dalawang sasakyan

  • B. sinlaki ng sukat ng isang sasakyan

  • C. sinlaki ng sukat ng tatlong sasakyan

  •  
    The correct answer is B
     
    Kapag may sinusundan na sasakyan sa harap siguraduhin na mag-iwan ng agwat na kasing haba ng isang sasakyan. Ang nakasunod na drayber ay kailangan ng sapat na oras para mag-adjust kung sakali na biglang bumagal ang trapiko. Marami sa mga ibang bansa ang sumusunod sa 2-sigundo na agwat sa pagitan ng sasakyan na magkasunod.