Pinoy Driver Menu

Ang kailangang distansya sa pagitan ng sinusundang sasakyan ay: Ang kailangang distansya sa pagitan ng sinusundang sasakyan ay:

  • A. 6-second rule

  • B. 3-second rule

  • C. 5-second rule

  •  
    The correct answer is B
     
    Kapag sumunod sa likod ng isang sasakyan siguraduhin na mag-iwan ng ligtas na distansya. Ang sumusunod na driver ay nangangailangan ng oras para huminto kung biglaang magpreno ang sinusundang sasakyan. Ito ang dahilan kung bakit maraming mga bansa ang sumunod sa 2-second at 3-second rule of thumb.