Pinoy Driver Menu

Ang paggamit sa balikat ng kalsada para unahan ang sasakyan sa iyong harap ay: Ang paggamit sa balikat ng kalsada para unahan ang sasakyan sa iyong harap ay:

  • A. maaari kung kaw ay liliko pakanan

  • B. maaari kung ang sasakyan sa unahan ay liliko pakaliwa

  • C. labag sa batas

  •  
    The correct answer is C
     
    Huwag magmaneho sa balikat ng kalsada, sa banketa, o sa "bike lane" para mag-overtake. Hindi maaari ang mga motor vehicles na dumaan dito tulad ng motrsiklo, kotse, jeepney, at trak.