Pinoy Driver Menu

Ang pinakamainam na gawin kapag liliko pakanan o pakaliwa habang bumabaybay sa highway ay: Ang pinakamainam na gawin kapag liliko pakanan o pakaliwa habang bumabaybay sa highway ay:

  • A. magbigay ng senyas ng iyong pakay habang lumiliko

  • B. magbigay ng electrical o hand signal sa layong 30 metro bago ka lumiko

  • C. huwag nang magbigay ng senyas kung wala namang kasunod na sasakyan

  •  
    The correct answer is B
     
    Kapag lumiliko pakaliwa o pakanan, o U-turn, lagi mong tandaan ng magbigay muna ng tamang senyas upang makapagbigay ng gabay sa ibang mga motorista para naman sila ay makagawa ng wastong reaksyon.