Pinoy Driver Menu

Ang pulang bandera o pulang ilaw ay kailangan na nakakabit sa anumang dala ng sasakyan na lalampas ng: Ang pulang bandera o pulang ilaw ay kailangan na nakakabit sa anumang dala ng sasakyan na lalampas ng:

  • A. isang metro mula sa likuran ng sasakyan

  • B. tatlong metro mula sa likuran ng sasakyan

  • C. dalawang metro mula sa likuran ng sasakyan

  •  
    The correct answer is A
     
    Ang pulang bandera o ilaw ay dapat na nakakabit sa likod ng sasakyang may dalahin na higit sa isang metro ang haba mula sa likuran ng sasakyan. Ang pulang ilaw ay dapat na nakikita sa gabi sa layo na 50 metro.