Pinoy Driver Menu

Ang tamang hand signal kung liliko pakaliwa ay: Ang tamang hand signal kung liliko pakaliwa ay:

  • A. kaliwang braso na tuwid sa pahalang na posisyon

  • B. kaliwang braso na tuwid sa patayong posisyon

  • C. kanang braso na tuwid sa pahalang na posisyon

  •  
    The correct answer is A
     
    Kapag ang isang driver sa harap mo ay itinuturo ang kanyang kaliwang braso at kamay sa kaliwa, ito ay isang senyas na balak nyang lumiko pakaliwa.