Pinoy Driver Menu

Ang tamang hand signal kapag liliko pakanan ay: Ang tamang hand signal kapag liliko pakanan ay:

  • A. Nakatungo ang kaliwang braso sa bandang siko, at nakaturo ang kamay pataas

  • B. Nakaderetso ang kaliwang kamay at braso pahalang

  • C. Nakatungo ang kaliwang kamay pababa at nakaturo ang kamay sa lupa

  •  
    The correct answer is A
     
    Kung ang drayber sa iyong harapan ay nilabas ang kanyang braso at kaliwang kamay at itinuro ito pakaliwa, ito ay senyales na siya ay kakaliwa.