Pinoy Driver Menu

Ano ang dapat gawin kung pinapahinto ng pulis? Ano ang dapat gawin kung pinapahinto ng pulis?

  • A. Huminto at ibigay ang lisensya at ibang papeles ng sasakyan kung hinihingi

  • B. Huwag pansinin ang pulis at bilisan ang pagtakbo

  • C. Huminto at makipagtalo sa pulis

  •  
    The correct answer is A
     
    Magbigay respeto sa otoridad. Huminto kung ikaw ay pinara ng pulis.