Pinoy Driver Menu

Ano ang dapat mong gawin kung ang sasakyan sa likuran mo ay gustong lumusot (overtake)? Ano ang dapat mong gawin kung ang sasakyan sa likuran mo ay gustong lumusot (overtake)?

  • A. Gumawi sa kanan at huminto

  • B. Magmarahan, gumawi sa kanan at bayaan itong lumagpas

  • C. Bumusina at hayaan itong lumagpas

  •  
    The correct answer is B
     
    Kapag napansin mo na ang sasakyan sa likod mo ay gustong lumusot, lumipat ka sa kanan na "lane" at magmabagal.