Pinoy Driver Menu

Ano ang dapat mong gawin upang malabanan ang pagod at antok sa mahabang biyahe? Ano ang dapat mong gawin upang malabanan ang pagod at antok sa mahabang biyahe?

  • A. Uminom ng alak bago magmaneho

  • B. Huminto paminsan-minsan at magpahinga

  • C. Uminom ng gamot na pampapigil ng antok

  •  
    The correct answer is B
     
    Kapag nagmamaneho, ang pinakamaiging gawin kung ikaw ay pagod o inaantok ay ang pumarada at magpahinga. Maganda rin na humigop ng kape pagka-gising mo at bago uli magmaneho.