Pinoy Driver Menu

Ano ang dapat mong gawin kung sakali na pumalya ang iyong sasakyan sa expressway? (Piliin lahat ng tamang sagot) Ano ang dapat mong gawin kung sakali na pumalya ang iyong sasakyan sa expressway? (Piliin lahat ng tamang sagot)

 • A. Buksan ang trunk at ang hood

 • B. Tumayo sa expressway at pumara ng ibang motorista para humingi ng tulong

 • C. Tumawag ng tulong gamit ang iyong cellphone o telepono ng expressway

 • D. Pumarada sa pinaka kanan na bahagi ng kalsadi

 • E. Paganahin ang hazard warning light

 •  
  The correct answer is A,C,D,E
   
  Buksan ang iyong hood at trunk kung pumalya ang iyong sasakyan sa expressway at magsabit ng kahit anong puti sa pintuan ng sasakyan na magsasabi na kailangan mo na tulong. Tumawag ng tulong, buksan ang hazard lights, at siguraduhin na gumilid ng mabuti palayo sa kalsada.