Pinoy Driver Menu

Ano ang takdang tulin ng isang sasakyan sa lugar ng paaralan? Ano ang takdang tulin ng isang sasakyan sa lugar ng paaralan?

  • A. 35 kph

  • B. 20 kph

  • C. 30 kph

  •  
    The correct answer is B
     
    Ang simbolo na "school zone" ay nakalagay kung saan inaasahan na marami ang papunta at paalis sa iskwelahan. Dahil dito, ang tulin kapag ikaw ay nagmamaneho sa isang "school zone" ay limitado sa 20kph.