Pinoy Driver Menu

Ayon sa batas, hindi ka maaaring, magmaneho ng matulin maliban kung: Ayon sa batas, hindi ka maaaring, magmaneho ng matulin maliban kung:

  • A. walang panganib

  • B. naaayon sa takdang bilis o tulin

  • C. tama lahat ng sagot

  •  
    The correct answer is C
     
    Hindi labag sa batas ang pagmamaneho ng matulin, basta siguraduhin lamang na ikaw ay nasa "speed limit" at hindi ito mapanganib para sa ibang tao at sayo.