Pinoy Driver Menu

Bago pumasok sa isang interseksyon kung saan kita mo ang trapiko mula sa kaliwa at kanan, ikaw ay dapat na: Bago pumasok sa isang interseksyon kung saan kita mo ang trapiko mula sa kaliwa at kanan, ikaw ay dapat na:

  • A. magmadali para maunahan mo sila

  • B. bumagal habang tumatahak sa interseksyon

  • C. huminto

  •  
    The correct answer is C
     
    Palaging huminto sa sa interseksyon may trapiko man o wala na bumabaybay dito, at magpatuloy lamang kapag ito ay libre at ligtas na.