Pinoy Driver Menu

Dapat mong simulan ang pagliko pakanan sa: Dapat mong simulan ang pagliko pakanan sa:

  • A. lane na pinakamalapit sa gitna ng kalsada

  • B. lane na pinakamalapit sa banketa sa kanan

  • C. parehong lane ng mga liliko pakaliwa

  •  
    The correct answer is B
     
    Kapag liliko pakanan, ikaw ay dapat na nagmamaneho sa pinakakanan na lane.