Pinoy Driver Menu

Habang nagmamaneho, dapat kang tumingin sa "side" and "rear view mirror" ng: Habang nagmamaneho, dapat kang tumingin sa "side" and "rear view mirror" ng:

  • A. mabilis/madalian

  • B. hanggang gusto mo

  • C. hindi kukulangin sa isang minuto

  •  
    The correct answer is A
     
    Huwag tagalan ang pag-tingin sa "side" at "rear view mirror". Ang mabilis na tingin ay sapat na para na rin hindi mawala ang konsentrasyon sa daan.