Pinoy Driver Menu

Hindi dapat lumusot (Overtake) sa paanan ng tulay sapagkat: Hindi dapat lumusot (Overtake) sa paanan ng tulay sapagkat:

  • A. may tumatawid

  • B. hindi nakikita ang kasalubong na sasakyan

  • C. makipot ang daan

  •  
    The correct answer is B
     
    Huwag lulusot sa paanan o habang paahon sa tulay o "skyway" dahil hindi tanaw ang mga paparating na mga sasakyan.