Pinoy Driver Menu

Hindi ito ligtas na lugar para mag-overtake: Hindi ito ligtas na lugar para mag-overtake:

  • A. intersection at kapag papalapit sa isang tulay o isang kurba

  • B. kalsada na matulin

  • C. kalsada na may dalawang lane

  •  
    The correct answer is A
     
    Huwag mag-overtake sa interseksyon o kung papaakyat sa isang tulay o skyway na walang dibisyon para sa kasalungat na trapiko dahil ang kasalungat na sasakyan sa kabilang bahagi ng tulay ay hindi mo matatanaw.