Pinoy Driver Menu

Kailan dapat magdesisyon ang isang drayber? Kailan dapat magdesisyon ang isang drayber?

  • A. Kung buhol-buhol na ang trapiko

  • B. Kung mahusay syang magmaneho

  • C. Habang siya ay nagmamaneho

  •  
    The correct answer is C
     
    Ang isang drayber ay dapat magdesisyon habang nagmamaneho para antabayanan ang aksyon ng ibang motorista.