Pinoy Driver Menu

Kailangan magbigay ng senyas kung kakanan o kakaliwa sa darating na interseksyon sa layong: Kailangan magbigay ng senyas kung kakanan o kakaliwa sa darating na interseksyon sa layong:

  • A. 15 m

  • B. 60 m

  • C. 30 m

  •  
    The correct answer is C
     
    Bago lumiko pakaliwa o pakanan siguraduhin na sumenyas 30 metro bago lumiko. Ito ay para magbigay ng sapat na oras at konsiderasyon sa mga nakasunod na sasakyan.