Pinoy Driver Menu

Kapag balak mong lumiko pakanan o pakaliwa. I-signal ang iyong intensyon ng hindi bababa sa: Kapag balak mong lumiko pakanan o pakaliwa. I-signal ang iyong intensyon ng hindi bababa sa:

  • A. 15 metro bago mo balak gawin ang pagliko

  • B. 25 metro bago mo balak gawin ang pagliko

  • C. 10 metro bago mo balak gawin ang pagliko

  •  
    The correct answer is B
     
    Bago ka lumiko sa kaliwa o kanan, siguradihan na i-on ang signal light 30 metro bago lumiko. Ito ay para mabigyan ang mga sasakyan sa likod ng hudyat at kunsiderasyon. Kaya 25 metro ang pinakamalapit na sagot.