Pinoy Driver Menu

Kapag may sinusundan na sasakyan, ito ang rule na magandang sundin: Kapag may sinusundan na sasakyan, ito ang rule na magandang sundin:

  • A. one car length per 20 mph or 30 kph speed

  • B. one car length per 30 mph or 40 kph speed

  • C. one car length per 10 mph or 20 kph. speed

  •  
    The correct answer is C
     
    Ito ay ang lumang rule of thumb na sa bawat 10 mph ang distansya sa sinusundan ay dapat na isang haba ng sasakyan. At sa 20 mph naman ay dalawang haba ng sasakyan, at anim na haba naman sa 60 mph. Ito ang nagbigay daan sa 2-second at 3-second rule na ginagamit na ngayon sa buong mundo.