Pinoy Driver Menu

Kapag naglalakad sa kalsada na walang bangketa, ikaw ay dapat na manatili sa: Kapag naglalakad sa kalsada na walang bangketa, ikaw ay dapat na manatili sa:

  • A. kaliwang bahagi ng kalsada at maglakad sa kasalungat na direksyon ng daloy ng trapiko

  • B. sa kanan na bahagi ng kalsada

  • C. sa kanan o sa kaliwa ay ayos lang

  •  
    The correct answer is A
     
    Kapag naglalakad sa kalsada na walang banketa, ikaw ay dapat na maglakad sa gilid na kasalungat ang daloy ng trapiko upang makita mo ang galaw ng trapik at makaiwas ka kung may panganib na papunta sayo.