Pinoy Driver Menu

Kapag nagmamaneho kasabay ang mga nagbibisekleta, ikaw ay dapat na: Kapag nagmamaneho kasabay ang mga nagbibisekleta, ikaw ay dapat na:

  • A. mas maging mapag-alala sa kondisyon ng kalsada

  • B. isaayos ang bilis at lakihan ang puwang sa inyong pagitan

  • C. pasinagin ang headlight at bilisan ang patakbo

  •  
    The correct answer is B
     
    Kung may kasabay na bisekleta bagalan mo ang iyong patakbo at luwagan mo ang espasyo sa inyong pagitan para maiwasan ang aksidente.