Pinoy Driver Menu

Kapag nagmomotor ka na kabilang sa isang grupo, ang "staggered formation" ay" Kapag nagmomotor ka na kabilang sa isang grupo, ang "staggered formation" ay"

  • A. hindi inirerekumenda

  • B. nirerekumenda sa lahat ng oras

  • C. lubhang mapanganib

  •  
    The correct answer is B
     
    Ang "staggered riding formation" ay nagbibigay ng sapat na puwang sa mga motorsiklo para makapag-react sa panganib.