Pinoy Driver Menu

Kapag paparating sa interseksyon at ang kalsada ay nahaharangan ng trapiko, ikaw ay dapat na: Kapag paparating sa interseksyon at ang kalsada ay nahaharangan ng trapiko, ikaw ay dapat na:

  • A. pumwesto ng pinakamalapit sa sasakyan sa unahan

  • B. magpatuloy ng dahan-dahan sa interseksyon hanggang sa ang trapik ay dumaloy

  • C. huminto bago ang interseksyon at hintayin na umusad ang daloy ng trapiko

  •  
    The correct answer is B
     
    Bagalan ang patakbo kapag natanaw mo na may baradong trapik sa kabila ng interseksyon at tumawid ka kung hindi mo na mahaharangan ang interseksyon at kung berde pa ang ilaw trapiko.