Pinoy Driver Menu

Kung ang drayber ng sasakyang nasa iyong unahan ay naglabas ng kanyang kaliwang kamay at itinuro ito sa lupa, siya ay: Kung ang drayber ng sasakyang nasa iyong unahan ay naglabas ng kanyang kaliwang kamay at itinuro ito sa lupa, siya ay:

  • A. hihinto

  • B. kakanan

  • C. kakaliwa

  •  
    The correct answer is A
     
    Kung ang drayber sa iyong harapan ay itinuturo ang kanyang kaliwang kamay sa lupa, ito ay senyales na siya ay hihinto.