Pinoy Driver Menu

Kung ang drayber ng sasakyan na nasa unahan mo ay naglabas ng kaliwang kamay at inunat ito pakaliwa, nakatitiyak ka na siya ay: Kung ang drayber ng sasakyan na nasa unahan mo ay naglabas ng kaliwang kamay at inunat ito pakaliwa, nakatitiyak ka na siya ay:

  • A. kakaliwa

  • B. kakanan

  • C. hihinto

  •  
    The correct answer is A
     
    Kung ang drayber sa iyong harapan ay nilabas ang kanyang braso at kaliwang kamay at itinuro ito pakaliwa, ito ay senyales na siya ay kakaliwa.