Pinoy Driver Menu

Kung ang kasalubong mo na sasakyan ay lumampas sa linya sa gitna para mag-overtake, ikaw ay: Kung ang kasalubong mo na sasakyan ay lumampas sa linya sa gitna para mag-overtake, ikaw ay:

  • A. maging alerto at handang bumagal o huminto kung kinakailangan

  • B. bumusina para sya ay maalerto

  • C. panatilihin mo ang iyong bilis

  •  
    The correct answer is A
     
    Hindi isang kumpitisyon ang pagmamaneho. Kung ang kasalubong mo ay nakalambas na sa linya sa gitna para mag-overtake, ang pinakamagandang at ligtas gawin ay magbigay daan dito.