Pinoy Driver Menu

Kung ang kasalubong na sasakyan ay lumampas sa linya sa gitna para kumaliwa, ikaw ay dapat na: Kung ang kasalubong na sasakyan ay lumampas sa linya sa gitna para kumaliwa, ikaw ay dapat na:

  • A. dagdagan ang bilis para maunahan mo sya

  • B. bumisan para maghudyat na ikaw ang mauuna

  • C. magbigay daan at hintayin na mawala ang trapik

  •  
    The correct answer is C
     
    Kung inabutan mo na ang drayber ay nasa akto na ng pagliko sa kaliwa, ikaw ay dapat na magbigay daan.