Pinoy Driver Menu

Kung ang kasalubong na sasakyan ay napilitan na lumampas sa linya sa gitna para hindi mabangga ang isa pang sasakyan na biglang sumulpot sa lane, ikaw ay dapat na: Kung ang kasalubong na sasakyan ay napilitan na lumampas sa linya sa gitna para hindi mabangga ang isa pang sasakyan na biglang sumulpot sa lane, ikaw ay dapat na:

  • A. maging alerto at handang bumagal o huminto kung kinakailangan para magbigay daan

  • B. buksan ang hazard lights bilang babala

  • C. bumusina para sya ay maalerto

  •  
    The correct answer is A
     
    Ang pagmamaneho ay maraming mga kawalan na katiyakan, kaya dapat ay maging gawi ang "defensive driving". Sa sitwasyon na ito ang pinakamaigi gawin ay ang magbigay daan para makaiwas sa aksidente.