Pinoy Driver Menu

Kung ang nakasalubong mo ay may nakakasilaw na ilaw, ano ang dapat mong gawin? Kung ang nakasalubong mo ay may nakakasilaw na ilaw, ano ang dapat mong gawin?

  • A. Silawin din ang nakasalubong

  • B. Tumingin ng bahagya sa gawing kanan ng kalsada

  • C. Titigan ang nakakasilaw ng ilaw

  •  
    The correct answer is B
     
    Kung ang iyong kasalubong ay may nakasisilaw na ilaw, tumingin lamang sa kanang bahagi ng kalsada para hindi masilaw.