Pinoy Driver Menu

Kung balak mong magpatakbo ng mas matulin sa ibang mga sasakyan, dapat mong gamitin ang: Kung balak mong magpatakbo ng mas matulin sa ibang mga sasakyan, dapat mong gamitin ang:

  • A. lane sa pinaka kanan

  • B. lane sa gitna

  • C. lane sa pinaka kaliwa

  •  
    The correct answer is C
     
    Ang lane sa kaliwa ay kilala rin sa tawag na "passing lane." Dahil ang lane na ito ay sadyang nakatalaga para sa mabibilis na sasakyan.