Pinoy Driver Menu

Kung gusto mong magpalit ng "lane" sa "highway", kailangan magsignal ng: Kung gusto mong magpalit ng "lane" sa "highway", kailangan magsignal ng:

  • A. sampung segundo bago gawin ito

  • B. limang minuto bago gawin ito

  • C. isang minuto bago gawin ito

  •  
    The correct answer is A
     
    Siguraduhin na magbigay ng senyales sa haba na sampung sigundo bago magpalit na "lane" sa "highway".