Pinoy Driver Menu

Kung ikaw ay naglalakbay sa kalsada na may dalawang lane at nakita mo na ang tiyansa ng peligro ay pareho sa magkabilang lane, ikaw at dapat na: Kung ikaw ay naglalakbay sa kalsada na may dalawang lane at nakita mo na ang tiyansa ng peligro ay pareho sa magkabilang lane, ikaw at dapat na:

  • A. iposisyon ang sasakyan ng bahagya sa kanan

  • B. iposisyon ang sasakyan ng bahagya sa kaliwa

  • C. iposisyon ang sasakyan sa gitna

  •  
    The correct answer is C
     
    Ang pokus at konsentrasyon ay mahalaga para makaiwas ang isang drayber sa aksidente.