Pinoy Driver Menu

Kung ikaw ay nagmamaneho sa maling lane, ano ang dapat mong gawin para makakaliwa sa isang interseksyon? Kung ikaw ay nagmamaneho sa maling lane, ano ang dapat mong gawin para makakaliwa sa isang interseksyon?

  • A. Lumiko ng mabilis

  • B. Tapakan ang preno at clutch habang lumiliko para hindi bumilis

  • C. Tumingin sa kaliwa at kanan para makita kung ligtas na lumipat ng lane at lumiko

  •  
    The correct answer is C
     
    Kapag nagmamaneho sa maling lane siguraduhin na tumingin sa salamin at lumingon ng mabilisan para makita kung libre at ligtas na bago ka limipat ng lane at lumiko.