Pinoy Driver Menu

Kung liliko pakanan ikaw ay dapat na: Kung liliko pakanan ikaw ay dapat na:

  • A. manatili sa kaliwang bahagi ng kalsada at i-signal ang iyong balak na lumiko pakanan sa layong 30 metro bago gawin ang pagliko

  • B. manatili sa kanang bahagi ng kalsada at i-signal ang iyong balak na lumiko pakanan sa layong 30 metro bago gawin ang pagliko

  • C. panatilihin ang bilis ng patakbo and then signal your intention to turn right at least 30 meters before you intend to make your turn

  •  
    The correct answer is B
     
    Kapag liliko pakaliwa man o pakanan ay siguraduhin na manatili sa pinaka gilid ng kalsada: Pinaka kanang bahagi kung liliko pakanan. Pinaka kaliwang bahagi kung liliko pakaliwa.