Pinoy Driver Menu

Kung masangkot sa isang sakuna, dapat itong ipagbigay-alam sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya: Kung masangkot sa isang sakuna, dapat itong ipagbigay-alam sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya:

  • A. sa loob ng 72 oras

  • B. kaagad-agad

  • C. sa loob ng 48 oras

  •  
    The correct answer is B
     
    Kapag nasangkot sa aksidente, ang pinakaunang bagay na dapat gawin ay buksan ang "hazard" na ilaw, pagkatapos ay tignan kung may nasugatan at tulungan ito, at tawagan ang pulis para makapagbigay ulat sa pinakamalapit na istasyon ng pulis.