Pinoy Driver Menu

Kung may dalawang sasakyan na sabay dumating sa interseksyon, alin ang dapat na mauna? Kung may dalawang sasakyan na sabay dumating sa interseksyon, alin ang dapat na mauna?

  • A. Ang sasakyan sa kaliwa

  • B. Ang sasakyan na unang dumating

  • C. Ang sasakyan sa kanan

  •  
    The correct answer is C
     
    Sa larawan, ang sasakyan sa kanan ay liliko pakaliwa kaya sya ang may "right of way".