Pinoy Driver Menu

Kung may mga tatawid sa lugar tawiran sa isang paaralan, ikaw ay dapat na: Kung may mga tatawid sa lugar tawiran sa isang paaralan, ikaw ay dapat na:

  • A. huminto at magbigay daan sa mga taong tatawid galing sa iyong kanan

  • B. huminto at magbigay daan lamang sa mga bata

  • C. huminto at huwag magpatuloy hanggang hindi pa nakakatawid ang lahat

  •  
    The correct answer is C
     
    Tandaan na huminto sa lugar tawiran para patawirin ang mga tao dahil sila ang may right-of-way sa tamang lugar tawiran.