Pinoy Driver Menu

Kung umilaw ang “brake lights” ng sasakyang nasa iyong unahan, dapat kang: Kung umilaw ang “brake lights” ng sasakyang nasa iyong unahan, dapat kang:

  • A. bumusina

  • B. humanda sa pagpreno

  • C. lumiko sa kanan o kaliwa

  •  
    The correct answer is B
     
    Ang nakailaw ng "brake light" ay indikasyon ng pagpreno para sa mga nakasunod na mga sasakyan, kaya humanda ka rin na apakan ang preno kapag nakita mo ito sa sinusundan na sasakyan.